[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-04-19Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 14 częściAZP/PN/p-207/8/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-04-19 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-05-16 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji pobierz plik
 • 2014-05-21 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane pobierz plik
 • 2014-08-16 - ogłoszenie o udzieielniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-04-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-05-16 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ pobierz plik
 • 2014-05-16 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ pobierz plik
 • 2014-05-16 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiany terści SIWZ/ Zmiana terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2014-05-29 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2014-05-30 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3 pobierz plik
 • 2014-06-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 13 pobierz plik
 • 2014-06-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik