[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2014-06-03Wykonanie robót remontowo – malarskich oraz budowlano-instalacyjnych w domu studenckim „DODEK” przy ul. Langiewicza 8 w LublinieAZP/PN/20/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-06-03 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-07-18 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-06-03 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-06-03 - Załącznik nr 1A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-03 - Załącznik nr 1B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-03 - Załącznik nr 2A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-03 - Załącznik nr 2B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-03 - Załącznik nr 3A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-03 - Załącznik nr 3B do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-07-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik