[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-06-11Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”WDz/PN/2/2014/PLBYUA

  Ogłoszenie

 • 2014-06-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-07-17 - Zmiana ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-06-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-07-02 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na pytania pobierz plik
 • 2014-07-17 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na pytania pobierz plik
 • 2014-08-20 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz plik