[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2014-06-13Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno-naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PN/23/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-06-13 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-06-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 1A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 1B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 1C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 1D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 1E do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 1F do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 2A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 2B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 2C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 2D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 2E do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-13 - Załącznik nr 2F do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-06-18 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-26 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści SIWZ II pobierz plik
 • 2014-07-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik