[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2014-06-23Wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych w domach studenckich „Manhattan” przy ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie oraz „Broadway”przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie, z podziałem na 3 części.AZP/PN/24/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-06-23 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-06-23 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 E do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 F do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 G do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 H do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 1 I do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 2 A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 2 B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 2 C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 2 D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 E do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 F do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 G do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-23 - Załącznik nr 3 H do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-07-04 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-07-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik