[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2014-06-25Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.AZP/PN/25/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-06-25 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-06-25 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 1 A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 1 B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 1 C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 1 D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 2 A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 2 B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 2 C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 2 D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 2 E do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 2 F do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 3 A do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 3 B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 3 C do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 3 D do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 3 E do SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-25 - Załącznik nr 3 F do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-06-27 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści SIWZ pobierz plik
 • 2014-07-04 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-07-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik