[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-08-08Dostawa wraz z montażem systemu tomografii komputerowej 16 rzędowej wraz z wyposażeniem dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie. AZP/PN/p-207/11/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-08-08 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-09-11 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (przesłana do publikacji- przedłużenie term. skład. ofert) pobierz plik
 • 2014-09-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) pobierz plik
 • 2014-11-19 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-08-08 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-08-08 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-08-19 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz pobierz plik
 • 2014-08-19 Teksty odwołań - Tekst odwołania pobierz plik
 • 2014-08-19 Zawiadomienie - Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego pobierz plik
 • 2014-09-02 Zawiadomienie - Informacja z KIO o wycofaniu odwołania pobierz plik
 • 2014-09-05 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2014-09-11 Zawiadomienie - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (+ przedłuż. term. skład. ofert) pobierz plik
 • 2014-10-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik