[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-09-11Dostawa sprzętu techniki komputerowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PN/p-207/14/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-09-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-09-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-11-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik