[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2014-09-26Wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych w domach studenckich „Manhattan” i „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35 w LublinieAZP/PN/36/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-09-26 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-09-26 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 1A pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 1B pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 2A pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 2B pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 3A pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 3B pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 4A pobierz plik
 • 2014-09-26 - Załącznik nr 4B pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik