[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-12-24Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 częściAZP/PN/p-207/15/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-24 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-03-24 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-24 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-12-24 - załączniki nr od 1 - 21 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-01-15 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-01-19 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2015-01-28 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania 3. pobierz plik
 • 2015-02-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 3,8,9,12,13,15,16,17,18,19,20 pobierz plik
 • 2015-02-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik