[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-03-19Wykonanie remontu wejścia głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych do domu studenckiego Broadway Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Dobrzańskiego 35 w LublinieAZP/PN/10/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-03-19 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-03-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-03-19 - Załącznik nr 1 do siwz - przedmiar robót pobierz plik
 • 2015-03-19 - Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna pobierz plik
 • 2015-03-19 - Załącznik nr 3 do SIWZ - dokumentacja projektowa pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-04-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik