[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-04-02Wykonanie remontu opaski budynku z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany przyziemia w domu studenckim "Dodek" oraz remont elewacji wykonanej z kamienia wapiennego i piaskowca z zabezpieczeniem przed graffiti w domach studenckich "Cebion" i "Dodek" przy ul. Langiewicza 6, 8 w LublinieAZP/PN/15/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-04-02 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-04-02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-04-02 - Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-05-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik