[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-06-03Wykonanie robót remontowych, budowlano-instalacyjnych w pokojach, salach tv, świetlicach w domach studenckich "Manhattan" oraz "Broadway" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 33, 35 w LublinieAZP/PN/27/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-06-03 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-06-03 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-06-03 - Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-06-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-06-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik