[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-06-09Wymiana stolarki okiennej aluminiowej w pomieszczeniach parteru w domach studenckich "Manhattan" oraz "Broadway" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 33, 35 w LublinieAZP/PN/28/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-06-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-06-09 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-06-09 - Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (przedmiar, specyfikacja techniczna) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-06-17 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-07-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik