[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-07-16Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowo-składowego wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Głęboka 30 w Lublinie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/36/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-16 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-16 - Załacznik nr 1 do siwz - program funkcjonalno-użytkowy pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-08-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik