[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-09-12Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 21 częściAZP/PN/p-207/6/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-09-12 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-12-02 - Ogłoszenie o udzielonym zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-09-12 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-09-16 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści siwz pobierz plik
 • 2015-10-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2015-10-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 6, 7, 20 , 21 pobierz plik
 • 2015-11-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pobierz plik
 • 2015-11-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 8 i 9 pobierz plik
 • 2015-11-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik
 • 2015-11-25 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 pobierz plik