[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-12-11Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 25 częściAZP/PN/p-207/9/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-12-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-03-25 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-12-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-12-11 - Załączniki nr 1-25 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-01-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-02-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2016-02-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2016-02-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik