[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-12-18Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ulicy, utwardzenia placu, ogrodzenia wokół budynku dydaktycznego Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 58, 58A w LublinieAZP/PN/58/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-12-18 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-12-18 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-12-18 - Załącznik nr 1 do siwz - program funkcjonalno-użytkowy pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-01-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-02-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik