[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2016-04-11Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji auli im. prof. dr hab. Lucjana Kaznowskiego w budynku dydaktycznym Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15AZP/PN/10/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-04-21 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-05-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik