[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2016-04-15Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PN/14/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-15 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-04-15 - Załacznik nr 1 do siwz - CZĘŚĆ 1 opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-04-15 - Załacznik nr 2 do siwz - CZĘŚĆ 2 opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-04-28 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-05-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik