[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2016-04-29Wykonanie przebudowy pomieszczeń łącznika Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 31 w LublinieAZP/PN/18/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-29 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-05-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-29 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-04-29 - Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-05-12 Odpowiedzi na zapytania - Dokumntacja projektowa pobierz plik
 • 2016-05-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-05-19 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-06-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik