[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2016-05-13Wykonanie remontu oświetlenia podstawowego i awaryjnego na klatkach schodowych i korytarzach oraz instalacji elektrycznej w domu studenckim „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie.AZP/PN/20/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-05-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-05-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-05-13 - Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-06-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik