[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2016-05-18Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Manhattan i Broadway przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35 w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PN/21/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-05-18 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-05-18 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-05-18 - Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w części 1 pobierz plik
 • 2016-05-18 - Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w części 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-06-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik