[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2016-11-23Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń Katedry Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Głęboka 30 w Lublinie do wymogów Powiatowego Inspektoratu WeterynaryjnegoAZP/PNO/39/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-11-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-01-10 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-11-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-23 - Zał. nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-12-08 Zawiadomienie - Oświadczenie - GRUPA KAPITAŁOWA pobierz plik
 • 2016-12-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-12-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik