[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2017-04-07Wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz wymiany stolarki PCV w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/8/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-04-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-04-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-04-07 - Załacznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia w części 3 pobierz plik
 • 2017-04-07 - Załączniki nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 1 pobierz plik
 • 2017-04-07 - Załączniki nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-04-18 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-04-20 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania do części 1 - z dn.20.04.2017 pobierz plik
 • 2017-04-25 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert. pobierz plik
 • 2017-05-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik