[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2017-04-11Wykonanie modernizacji istniejącej obory dla krów w Zakładzie Doświadczalnym w Uhrusku Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PNO/11/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-04-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-04-11 - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do siwz pobierz plik
 • 2017-04-11 - Rysunek do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do siwz pobierz plik
 • 2017-04-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-04-26 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert. pobierz plik
 • 2017-05-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik