[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2017-06-21Wykonanie modernizacji wraz z aranżacją holu głównego z wejściem do budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13AZP/PNO/19/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-06-21 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-07-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-06-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-06-21 - Załączniki nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-07-06 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
 • 2017-07-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik