[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2017-06-22Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich, obiektach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PNO/20/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-06-22 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-08-16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2017-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2017-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2017-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2017-06-22 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-07-03 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-07-07 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
 • 2017-07-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2, 3, 4 pobierz plik
 • 2017-07-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 pobierz plik