[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2017-11-16Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy schodów wejściowych do budynku dydaktycznego Hali Technologii Żywienia (H.T. Ż.) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Doświadczalnej 50 w LublinieAZP/PNO/28/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-11-16 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-11-16 - Opis przedmiotu zamówienia - Załączniki nr 1-4 do SIWZ pobierz plik
 • 2017-11-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-11-27 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-12-01 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
 • 2017-12-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik