[ MENU DODATKOWE ]


     Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
    tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
    zamowienia@up.lublin.pl

     

    OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    dostawa

    2017-12-01Dostawa pasz dla zwierząt hodowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego, z podziałem na 5 części.AZP/PNO/30/2017

    Ogłoszenie

  • 2017-12-01 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
  • 2017-12-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
  • 2018-01-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
  • Specyfikacja

  • 2017-12-01 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pobierz plik
  • Postępowanie

  • 2017-12-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
  • 2017-12-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
  • 2017-12-12 Przedłużenie terminu - Przesunięcie terminu składania ofert pobierz plik
  • 2017-12-18 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia-grupa kapitałowa pobierz plik
  • 2017-12-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik