[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienia na usługi społeczne do 750 tys. Euro netto

  2018-01-12Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonychAZP/US/1/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-01-12 - Ogłoszenie o zamówieniu +zał. nr 1, 3, 4, 5 pobierz plik
 • 2018-02-12 - Informacja o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-01-12 - Wykaz asortymentowo - cenowy zał. nr 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-01-17 Zawiadomienie - Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2018-01-19 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-01-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik