[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2018-04-20Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PNO/7/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-04-20 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-06-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-04-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-04-20 - Załącznik nr 1 do siwz - część 1 pobierz plik
 • 2018-04-20 - Załącznik nr 2 do siwz - część 2 pobierz plik
 • 2018-04-20 - Załącznik nr 3 do siwz - część 3 pobierz plik
 • 2018-04-20 - Załącznik nr 4 do siwz - część 4 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-05-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-05-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3 postępowania pobierz plik
 • 2018-06-06 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4. pobierz plik