[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2018-06-08Wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz remont instalacji elektrycznej oświetleniowej w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PNO/16/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-06-08 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-07-17 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-06-08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-06-08 - Załącznik nr 1, 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 1, 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-06-25 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-07-03 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pobierz plik