[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2018-07-11Wykonanie robót remontowych budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w obiektach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczy w LublinieAZP/PNO/19/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-07-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-09-03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-07-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-07-11 - Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-07-30 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia (grupa kapitałowa) pobierz plik
 • 2018-08-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik