[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2018-08-13Wykonanie przebudowy systemu klimatyzacji w pomieszczeniach dla zwierząt w budynku Wiwarium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30AZP/PNO/23/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-08-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-08-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-08-13 - Załącznik nr 1 do siwz - OPZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-09-04 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert. pobierz plik
 • 2018-09-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik