[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienia na usługi społeczne do 750 tys. Euro netto

  2018-09-11Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń, warsztatów grupowych i studiów podyplomowych na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” z podziałem na 20 częściAZP/US/2/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-09-11 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pobierz plik
 • 2018-09-11 - Załącznik nr 5 do ogłoszenia - projekt umowy część 1-19 pobierz plik
 • 2018-09-11 - Załącznik nr 6 do ogłoszenia - projekt umowy część 20 pobierz plik
 • 2018-10-15 - Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • 2018-10-30 - Informacja o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-09-13 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-09-14 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2018-09-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 20 pobierz plik
 • 2018-10-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z powodu braku ofert - cz. 1, 13, 14, 17, 18, 19 pobierz plik
 • 2018-10-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2, 6, 12 pobierz plik
 • 2018-10-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 5, 7, 9 pobierz plik
 • 2018-10-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3, 4, 8, 10, 11, 15, 16 pobierz plik
 • 2018-10-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 11 i części 12 pobierz plik