[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2018-09-13Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PNO/27/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-09-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-10-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-09-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-09-13 - Załącznik nr 1 i 2 do siwz - OPZ (część 1 i 2) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-09-25 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-10-01 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-10-03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 pobierz plik
 • 2018-10-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 pobierz plik