[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://uplublin.eb2b.com.pl/
  usługa

  2018-10-18Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą do przewozu uczniów szkół współpracujących z Zamawiającym w projekcie podzielona na trzy częściAZP/PNO/30/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-10-18 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-10-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-11-23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-10-18 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-10-22 Zawiadomienie - Zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2018-10-26 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-11-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik
 • 2018-11-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 pobierz plik
 • 2018-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp - część 1. pobierz plik