[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienia na usługi społeczne do 750 tys. Euro netto

  2018-11-06Świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 z podziałem na 2 częściAZP/US/3/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-11-06 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-11-14 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert. pobierz plik
 • 2018-11-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2018-11-21 Zawiadomienie - Zawiadomienie o zawarciu umowy pobierz plik