[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2018-11-15Wykonanie przebudowy systemu klimatyzacji w pomieszczeniach dla zwierząt w budynku Wiwarium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30AZP/PNO/31/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-11-15 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-11-27 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-11-30 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamówieniu 2 pobierz plik
 • 2019-01-14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-11-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-11-15 - Załącznik nr 1 do siwz - OPZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-11-27 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert pobierz plik
 • 2018-11-30 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz oraz przesunięciem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2018-12-10 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-01-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik