[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienia na usługi społeczne do 750 tys. Euro netto

  2019-06-18Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń, warsztatów grupowych i studiów podyplomowych na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” z podziałem na 36 częściAZP/US/2/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-06-18 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pobierz plik
 • 2019-06-18 - Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wzór umowy cz. 1-33 pobierz plik
 • 2019-06-18 - Załącznik nr 7 do ogłoszenia - wzór umowy cz. 34-36 pobierz plik
 • 2019-08-01 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-06-26 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-07-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36. pobierz plik
 • 2019-07-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik