[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2019-07-02Wykonanie przebudowy Sali Senatu w budynku dydaktycznym Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13AZP/PNO/24/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-07-02 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-08-05 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnienie pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-07-02 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia + zał. 2, 3, 4, 5, 6 do siwz pobierz plik
 • 2019-07-02 - zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-07-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2019-07-19 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik