[ MENU DODATKOWE ]


   SEKCJA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienia na usługi społeczne do 750 tys. Euro netto

  2019-08-09Świadczenie usług cateringowych w trakcie działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, z podziałem na 2 częściAZP/US/4/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-08-09 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-08-20 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-08-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik